Ang. Coronavirus


Vi holder åbent for dig, der skal have kritisk tandbehandling
Klinikken kan i den kommende tid kun modtage og behandle patienter på klinikken, der har et kritisk behandlingsbehov - og udelukkende efter forudgående telefonisk aftale. Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19. Sundhedsstyrelsen har bestemt, hvilke former for tandbehandling det indbefatter. Det gælder fx behandling af skader i tænder og mund, infektioner, rodbetændelse og svære tilfælde af caries og parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger samt igangværende bøjlebehandling. Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder fra den 17. marts 2020 og til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

Vi kontakter dig
Hvis du har en tid hos os i den kommende periode, vil vi kontakte dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Hvis du har tid til kritisk tandbehandling
Du skal ikke møde op i klinikken, selvom du har tid til kritisk tandbehandling, hvis: - Du har symptomer, også bare lette, som fx snue, ondt i halsen og/eller hoste - Du har været i direkte kontakt med en bekræftet coronasmittet person indenfor de sidste 14 dage. - Du er kommet hjem fra en rejse indenfor de sidste 14 dage. Så skal du i stedet ringe til din læge, som kan henvise dig videre i sundhedssystemet.

Er du i tvivl?
Ring til klinikken.

Tandskader

Tandskader er en bred betegnelse, idet man kan pådrage sig mange forskellige skader på tænderne. Det er ikke desto mindre vigtigt, at man hurtigst muligt søger tandlæge, uanset om der er tale om en større eller mindre tandskade. En mindre skade kan nemlig sagtens vokse sig stor, hvis der ikke bliver grebet ind i tide.

Hos Tandlægehuset Brønderslev har vi mange års erfaring med at udbedre tandskader af forskellig art. Du har også mulighed for at få udbedret din tandskade, hvis du er blevet ramt af en skade i form af knæk eller slitage. Jo tidligere der bliver grebet ind, desto nemmere er det at udbedre skaden og sikre et godt resultat.

Specialister i udbedring af tandskader

Tænder er imponerende stærke, men det er ingen hemmelighed, at der i dagligdagen kan opstå situationer, som kan bringe tænderne i fare. De mest almindelige årsager til tandskader består af cykel- og faldulykker samt sportsuheld. En tandskade kan i princippet også opstå ved, at man bider i noget hårdt. En stor del af alle registrerede tandskader berører børn og unge, som er kommet til skade på cyklen e.l. Dog er der også rigtig mange voksne og ældre, som oplever tandskader af mere eller mindre alvorlig art.

Uanset årsagen til tandskaden bør du tage kontakt til os øjeblikkeligt, så vi kan se nærmere på skaden og komme med en faglig vurdering af, hvad der kan gøres.

Knækket tand? – Hjælpen er nær

Oplever du smerter efter et uheld, så bør du lægge vejen forbi vores klinik, selvom skaden ikke nødvendigvis er synlig. Usynlige skader kan nemlig være lige så alvorlige som de synlige. Derfor er det en god idé at blive undersøgt for en god ordens skyld.

Du er i sikre hænder hos os, hvad enten din skade omhandler en flækket tand eller en anden form for tandskade.

Kontakt os nu – vi kan også hjælpe dig.