Isninger i tænderne

Isninger i tænderne er en tilstand, som kan opstå, når man sætter tænderne i noget koldt, varmt, sødt eller surt. Det er et meget udbredt fænomen, som rammer en stor del af befolkningen.

Der er for de flestes vedkommende kun tale om en kortvarig tilstand, mens det for andre er et længerevarende, tilbagevendende problem, som kræver behandling.

Isninger i tænderne kommer typisk til udtryk som en kortvarig smerte, som oftest opstår ved temperaturændringer. Tilstanden skyldes i langt de fleste tilfælde, at den inderste nerve i tanden blotlægges. I dét øjeblik denne nerve bliver udsat for direkte varme, kulde eller surhed, vil man kunne føle smerte i tandens rod.

Hvorfor opstår isninger i tænderne?

Som du allerede er blevet bekendt med, kan isninger i tænderne være forårsaget af mange forskellige ting. Dog er der selvfølgelig nogle årsager, som er mere almindelige end andre, herunder følgende:

  • Tanden er følsom grundet caries, tandkødsbetændelse eller noget helt tredje
  • Tænderne er blevet udsat for store mængder syreholdig væske (sodavand e.l.)
  • Tandkødet har trukket sig tilbage (kan f.eks. skyldes forkert tandbørstning)

For at kunne fastslå årsagen til de ubehagelige isninger i tænderne er du nødt til at komme forbi klinikken til en undersøgelse. Jo før vi finder årsagen og kan indlede en behandling, desto bedre.

I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at fastslå en direkte årsag til problemet. I sådanne tilfælde vil patienten blive vejledt i, hvordan vedkommende kan opretholde en sund mundhygiejne med henblik på at undgå fremtidige problemer med isninger i tænderne.

Behandling af isninger i tænderne

En af måderne, hvorpå man kan behandle isninger i tænderne, er ved at lægge fluorlak på tænderne. Dette er med til at mindske isningerne og samtidig styrke din tandhalse.

Du kan endvidere gøre klogt i at mindske dit forbrug af syrlige drikkevarer, ligesom du med fordel kan bruge en tandpasta med et højt indhold af fluor. Flere tandpastaer er faktisk udviklet til forebyggelse af isninger.

Kontakt os nu – vi kan også hjælpe dig.