Rodbehandling

Der kan være forskellige årsager til, at man vælger at rodbehandle en tand. En rodbehandling kan være nødvendig, hvis tandens nerve dør som følge af et dybt cariesangreb e.l. I dét øjeblik hvor betændelsen trænger ind i tandens nerve, er der kun én behandlingsmulighed tilbage, nemlig en rodbehandling. Uden en rodbehandling risikerer man, at der opstår betændelse i knoglen, hvilket kan medføre, at der dannes en tandbyld.

Lige meget om man har smerter eller ej, så bør man få rodbehandlet sin tand hurtigst muligt, så man kan undgå, at betændelsestilstanden breder sig yderligere. I dag kan man nemt og effektivt afsløre en kronisk tandrodsbetændelse med en røntgenundersøgelse. Denne undersøgelse bliver foretaget på vores moderne klinik.

Hvordan foregår en rodbehandling?

En rodbehandling er en af de mere komplicerede behandlingstyper, som typisk udføres over flere gange. Behandlingen går kort og godt ud på, at man fjerner den døde nerve og desinficerer roden.

Langt de fleste patienter kan få foretaget en rodbehandling, men ingen regler uden undtagelser. Det er for eksempel ikke muligt at blive rodbehandlet, såfremt rodkanalen er blevet blokeret med en rodstift. Her vil man i stedet foreslå en operation.

Hvordan en rodbehandling mere konkret foregår afhænger i høj grad af tandens tilstand, idet behandlingen kan gribes an på flere forskellige måder. Langt de fleste rodbehandlinger lykkes uden problemer, men i meget sjældne tilfælde vil en rodbehandling ikke kunne gøre det alene.

Rodbehandling pris

Hvad koster en rodbehandling?

Prisen på en rodbehandling afhænger først og fremmest af, om der er tale om en fortand eller en kindtand. Prisen bliver endvidere beregnet ud fra antallet af kanaler i tanden. Jo flere kanaler, desto højere er prisen.

Du finder de aktuelle priser på vores forskellige tandbehandlinger, herunder rodbehandlinger, på vores hjemmeside.

Kontakt os nu – vi kan også hjælpe dig.