Ang. Coronavirus


Vi holder åbent for dig, der skal have kritisk tandbehandling
Klinikken kan i den kommende tid kun modtage og behandle patienter på klinikken, der har et kritisk behandlingsbehov - og udelukkende efter forudgående telefonisk aftale. Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19. Sundhedsstyrelsen har bestemt, hvilke former for tandbehandling det indbefatter. Det gælder fx behandling af skader i tænder og mund, infektioner, rodbetændelse og svære tilfælde af caries og parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger samt igangværende bøjlebehandling. Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder fra den 17. marts 2020 og til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

Vi kontakter dig
Hvis du har en tid hos os i den kommende periode, vil vi kontakte dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

Hvis du har tid til kritisk tandbehandling
Du skal ikke møde op i klinikken, selvom du har tid til kritisk tandbehandling, hvis: - Du har symptomer, også bare lette, som fx snue, ondt i halsen og/eller hoste - Du har været i direkte kontakt med en bekræftet coronasmittet person indenfor de sidste 14 dage. - Du er kommet hjem fra en rejse indenfor de sidste 14 dage. Så skal du i stedet ringe til din læge, som kan henvise dig videre i sundhedssystemet.

Er du i tvivl?
Ring til klinikken.

Rodbehandling

Der kan være forskellige årsager til, at man vælger at rodbehandle en tand. En rodbehandling kan være nødvendig, hvis tandens nerve dør som følge af et dybt cariesangreb e.l. I dét øjeblik hvor betændelsen trænger ind i tandens nerve, er der kun én behandlingsmulighed tilbage, nemlig en rodbehandling. Uden en rodbehandling risikerer man, at der opstår betændelse i knoglen, hvilket kan medføre, at der dannes en tandbyld.

Lige meget om man har smerter eller ej, så bør man få rodbehandlet sin tand hurtigst muligt, så man kan undgå, at betændelsestilstanden breder sig yderligere. I dag kan man nemt og effektivt afsløre en kronisk tandrodsbetændelse med en røntgenundersøgelse. Denne undersøgelse bliver foretaget på vores moderne klinik.

Hvordan foregår en rodbehandling?

En rodbehandling er en af de mere komplicerede behandlingstyper, som typisk udføres over flere gange. Behandlingen går kort og godt ud på, at man fjerner den døde nerve og desinficerer roden.

Langt de fleste patienter kan få foretaget en rodbehandling, men ingen regler uden undtagelser. Det er for eksempel ikke muligt at blive rodbehandlet, såfremt rodkanalen er blevet blokeret med en rodstift. Her vil man i stedet foreslå en operation.

Hvordan en rodbehandling mere konkret foregår afhænger i høj grad af tandens tilstand, idet behandlingen kan gribes an på flere forskellige måder. Langt de fleste rodbehandlinger lykkes uden problemer, men i meget sjældne tilfælde vil en rodbehandling ikke kunne gøre det alene.

Rodbehandling pris

Hvad koster en rodbehandling?

Prisen på en rodbehandling afhænger først og fremmest af, om der er tale om en fortand eller en kindtand. Prisen bliver endvidere beregnet ud fra antallet af kanaler i tanden. Jo flere kanaler, desto højere er prisen.

Du finder de aktuelle priser på vores forskellige tandbehandlinger, herunder rodbehandlinger, på vores hjemmeside.

Kontakt os nu – vi kan også hjælpe dig.