Velkommen til Ditte

Entandbedre Nyt fra Tandlægehuset Brønderslev

Vi har ansat Tandplejer Ditte Kofoed som barselsvikar for Tandplejer Agnete Stieper.
Vi vil her byde Ditte rigtig hjertelig velkommen på klinikken.